Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1395
версия консолидирана от Ciela-Norma