Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1390
версия консолидирана от Ciela-Norma