Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1399
версия консолидирана от Ciela-Norma