Закон за Местните Данъци и Такси

8531
версия, консолидирана от Ciela-Norma