Закон за Местните Данъци и Такси

17883
версия, консолидирана от Ciela-Norma