Закон за Местните Данъци и Такси

3005
версия консолидирана от Ciela-Norma