Закон за Местните Данъци и Такси

5041
версия, консолидирана от Ciela-Norma