Закон за Местните Данъци и Такси

17996
версия, консолидирана от Ciela-Norma