Закон за Местните Данъци и Такси

15413
версия, консолидирана от Ciela-Norma