Закон за Местните Данъци и Такси

15344
версия, консолидирана от Ciela-Norma