Закон за Местните Данъци и Такси

8498
версия, консолидирана от Ciela-Norma