Закон за Местните Данъци и Такси

12179
версия, консолидирана от Ciela-Norma