Закон за Местните Данъци и Такси

3592
версия консолидирана от Ciela-Norma