Съдържание:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 282/2011 НА СЪВЕТА за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

4 декември 2018, 00:00 63
Актуална Версия
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar