Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета за Изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по Отношение на Доставките на Стоки или Услуги, Предоставяни за Улеснение чрез Електронен Интерфейс, и Специалните Режими за Данъчнозадължени Лица, Предоставящи Услуги на Данъчно Незадължени Лица, Извършващи Дистанционни Продажби на Стоки и някои Вътрешни Доставки на Стоки

974
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar