Специален режим в Съюза

Специален режим в Съюза
актуално Лектор: Методи Христов 9 февруари 2021 17:29 782
  • Лица, които могат да прилагат режим в Съюза;
  • Правила, по които се определят: данъчна основа, данъчно събитие, данъчна ставка и документиране на доставките;
  • Данъчен период за режим в Съюза;
  • Срок за деклариране и внасяне на данъка. Корекция на подадена декларация;
  • Право на данъчен кредит;
  • Задължение за спазване на ЗДДС;
  • Регистрация за прилагане на режим в Съюза;
  • Преходни разпоредби за прилагане на режима;
  • Санкции.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент