Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
актуално Лектор: Методи Христов 5 ноември 2019 50:38 141
 • Видове доставки, свързани със земя и сгради.
  • Освободени доставки;
  • Облагаеми доставки;
  • Доставка на сгради попадащи под различен режим;
  • Други;
 • Особени случаи;
 • Как се формира данъчната основа;
 • Данъчен кредит – право на приспадане и корекции;
 • Счетоводно отчитане на доставка на сгради.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент