Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
актуално Лектор: Методи Христов 9 февруари 2021 7:47 718
 • Преглед на доставките и стоките, които попадат в обхвата на този режим:
  • Стоки, обект на режима
  • Доставчикът е регистриран по ДДС
  • Разполага с разрешение за отсрочено плащане на вносни мита
  • Действа като косвен представител по митническото законодателство на ЕС
 • Преглед на конкретните стъпки по деклариране и отчитане на данъка
 • Ред за плащане на данъка
 • Ползване на данъчен кредит

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент