Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Оповестяване на държавна помощ

Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Оповестяване на държавна помощ
актуално Лектор: Елизабет Петкова 9 юли 2021 23:23 985
  • Термини към МСС 20 и НСС 20
  • Безвъзмездни средства, предоставени от държавата като парични и непарични дарения
  • Безвъзмездни средства, предоставени от държавата като компенсация за направени разходи и понесени загуби в минал период
  • Възстановени средства, опростени данъци и опростим заем              
  • Разлики между СС 20 и МСС 20
  • Оповестяване

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент