Обработване и обмен на лични данни

Обработване и обмен на лични данни
актуално Лектор: Нина Стоева 7 април 2020 49:31 1467
  • Основни понятия
  • Основания за обработка на лични данни
  • Задължение за поддържане на регистри
  • Определяне на нивото на въздействие на обработката на лични данни
  • Длъжностно лице по защита на личните данни
  • Права на физическите лица като субекти на данни
  • Служителите като субекти на данни
  • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент