Обработване и обмен на лични данни

Обработване и обмен на лични данни
актуално Лектор: Нина Стоева 7 април 2020 49:31 70
  • Основни понятия;
  • Основания за обработка на лични данни;
  • Задължение за поддържане на регистри;
  • Определяне на нивото на въздействие на обработката на лични данни;
  • Длъжностно лице по защита на личните данни;
  • Права на физическите лица като субекти на данни;
  • Служителите като субекти на данни;
  • Санкции.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент