Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети
актуално Лектор: Доника Маринова 11 февруари 2020 1:03:21 870
  • Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
  • Общи принципи за изготвяне на ГФО
  • Приложима счетоводна база
  • Какво съдържа ГФО
  • Техники и контроли при съставяне на ФО
  • Представяне на ФО по МСС и НСС
  • Съставители на финансови отчети
  • Задължителен финансов одит
  • Годишен доклад за дейността
  • Публикуване на ГФО

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент