Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
актуално Лектор: Методи Христов 9 февруари 2021 26:33 849
 • Нови дефиниции в Закона:
  • Електронен интерфейс
  • ДЗЛ, което управлява електронен интерфейс
  • Пратка
  • Основен доставчик
 • Доставките, които се улесняват от електронен интерфейс според новия чл. 14а:
  • Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС от доставчик, който не е установен в ЕС и получателят е данъчно незадължено лице (включително и пример)
  • Дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС, внасяни от трети страни под формата на пратки на стойност до 150 евро и получателят е физическо лице (включително и пример)
  • Вътрешни дистанционни продажби – стоките не напускат държавата членка, получателят е физическо лице, установено в същата държава, а доставчикът е лице извън ЕС (включително и пример)
  • Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, когато основният доставчик е от ЕС, и/или дистанционни продажби на стоки, внасяни в ЕС със собствена стойност над 150 евро (включително и примери)
 • Примери от практиката с дистанционни продажби на стоки
 • Задължения за лицата, които ползват електронен интерфейс и улесняват доставките.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент