Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 август 2019 618 уникалност: 100%

Една от характеристиките на трудовото правоотношение е възможността работодателят да дава законни нареждания на своите служители за изпълнение на техните служебни задължения. От своя страна, служителите са длъжни да изпълняват тези нареждания.

Нарежданията на работодателя трябва да бъдат законосъобразни - т.е. да бъдат свързани с конкретната длъжностна характеристика на служителя и да не съдържат в себе си указания за извършване на очевидни закононарушения. Освен това обаче е необходимо те да достигнат до служителя, за да може той да се съобрази с тях.

скрито платено съдържание: 93 думи;

В други случаи обаче законът повелява последиците от заповедта да настъпят след връчване на заповедта на служителя (например при налагане на дисциплинарно наказание).

скрито платено съдържание: 34 думи;

Така, в случай на спор, работодателят ще може да докаже, че неговата заповед е произвела своите правни последици.

скрито платено съдържание: 201 думи;

Този начин на връчване е изрично предвиден за случаите на налагане на дисциплинарни наказания, но може да се използва и при връчване на други заповеди (например за прекратяване на трудово правоотношение).

скрито платено съдържание: 116 думи;

Така по безспорен начин работодателят ще може да докаже както връчването на заповедта на служителя, така и нейното конкретно съдържание.

Самото връчване на нотариална покана е особено производство, за което може да прочетете по-подробно в материала „Връчване на нотариални покани“.