Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 910 уникалност: 84.4%

Фактическа обстановка

Българско Дружество 1 получава заем от Дружество 2, учредено във Франция. За дължимите лихви Дружество 2 издава фактури към Дружество 1. На 01.10.2019 г. Дружество 1 получава фактура за лихва в размер на 10 000 лв. по получения заем.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на получена фактура за лихва по заем от чуждестранно дружество?

Какви са счетоводните записи за получена фактура за лихва по заем от чуждестранно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 220 думи;

Основано на