Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 606 уникалност: 84.4%

Фактическа обстановка

Българско дружество получава заем от дружество, учредено във Франция. За дължимите лихви френското дружество издава фактури към българското дружество. На 26.07.2022 г. българското дружество получава фактура за лихва в размер на 10 000 лв. по получения заем.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 302 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;