Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?

историческа версия версия: 745 уникалност: 96.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, разработва онлайн игра. Играта става много популярна и започва да се предлага и в други европейски страни, в които Дружеството няма регистрация по ДДС. За календарната година то прави продажби в Германия, Португалия и Испания, като най-голям интерес предизвиква в Германия, където за 6 месеца доставките надхвърлят 12 000 евро без ДДС. В Португалия и Испания, за същия период, доставките съответно са за 4 300 евро и 3 800 евро без ДДС.

Въпроси

Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС в България, което разработва и продава онлайн игра в други страни от ЕС, да се регистрира по ДДС в съответните страни?

В коя страна следва да се обложат доставки на онлайн игра, ако дружеството разработчик е регистрирано по ЗДДС в България, но получатели са физически лица в други страни от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 437 думи;

Основано на