Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2019

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2019
актуално Лектор: Kreston BulMar 7 май 2019 1:20:42 657

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Видове местни данъци
 • Видове местни такси
 • Местните данъци и такси като политика на местната власт
 • Наредбите на местната власт, свързани с определяне на местните данъци и такси
 • Определяне на данъчната основа за физически и юридически лица
 • Деклариране на местните данъци и такси
 • Деклариране покупка на недвижим имот
 • Деклариране покупка на МПС
 • Деклариране на патентен данък
 • Данъчни облекчения за местни данъци и такси
 • Възможности за намаляване на местни данъци и такси по инициатива на данъкоплатеца
 • Погасяване на данъчни задължения по давност
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗМДТ

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент