Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

18 август 2020, 00:00 Лектор: Димитър Мавродиев 31:02 12
Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

Лекцията засяга следните тематики:

 • Критерии за оценка
 • Какво е ВОД и ВОП на стоки?
 • Място на изпълнение и данъчно събитие при ВОД и ВОП
 • Изискуемост на ДДС при ВОД и ВОП
 • Документиранe, деклариране и контрол на вътреобщностните сделки
 • Тристранни операции
 • Дистанционни продажби
 • Последователни доставки на стоки
 • Режим „складиране на стоки до поискване“
 • Вътреобщностни услуги
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент