Отчитане на нематериални активи

Отчитане на нематериални активи
актуално Лектор: Екатерина Колева 5 ноември 2021 32:00 1206
  • Какво е нематериален актив?
  • Какви са критериите за признаване на ДНА?
  • Какви са начините за придобиване на ДНА?
  • Как се отчита ДНА в зависимост от начина на придобиване?
  • Как се амортизират ДНА?
  • Как се отчитат ДНА след първоначално признаване?
  • Кога се отписва ДНА?
  • Какви са оповестяванията във финансовите отчети?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент