Отчитане на материални запаси

Отчитане на материални запаси
актуално Лектор: Димитър Мавродиев 16 юли 2019 31:37 160

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел, обхват и изключения на МСС 2;
 • Какво е материален запас /МЗ/ ?
 • Първоначална оценка на МЗ;
 • Себестойност на МЗ;
 • Себестойност на МЗ при предоставяне на услуги;
 • Способи за оценка на себестойността;
 • Стоки на път;
 • Методи за изписване на себестойността;
 • Обезценка на МЗ;
 • Данъчно третиране на обезценки
 • Брак и липси на МЗ;
 • Данъчно третиране на брак и липси;
 • Изводи от съдебна практика;
 • Оповестявания в ГФО;
 • Разлики между МСС 2 и НСС 2;
 • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент