Отчитане на материални запаси - 2019

Отчитане на материални запаси - 2019
актуално Лектор: Димитър Мавродиев 16 юли 2019 31:37 843

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел, обхват и изключения на МСС 2
 • Какво е материален запас (МЗ)?
 • Първоначална оценка на МЗ
 • Себестойност на МЗ
 • Себестойност на МЗ при предоставяне на услуги
 • Способи за оценка на себестойността
 • Стоки на път
 • Методи за изписване на себестойността
 • Обезценка на МЗ
 • Данъчно третиране на обезценки
 • Брак и липси на МЗ
 • Данъчно третиране на брак и липси
 • Изводи от съдебна практика
 • Оповестявания в ГФО
 • Разлики между МСС 2 и НСС 2
 • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент