Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
актуално Лектор: Митко Димов 15 октомври 2019 1:03:01 266

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи
 • Основни понятия
 • Защо е необходимо да правим обезценка на активи?
 • Кога е налице задължение за извършване на обезценка?
  • Външни индикатори
  • Вътрешни индикатори
 • Определяне на възстановима стойност
  • Определяне на нетна продажна цена
  • Определяне на стойност в употреба
 • Единици, генериращи парични потоци;
 • Положителна търговска репутация;
 • Процедури при обезценяването на активи;
 • Кога възстановяваме загуба от обезценка?
 • По-важни оповестявания;
 • Разлики между Националния и Международния стандарт;
 • Данъчни ефекти при обезценка на активи –признава ли се разходът за обезценка?              
 • ДДС ефекти при реализация на обезценени активи;
 • Санкции.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент