Нематериални активи

Нематериални активи
актуално Лектор: Димитър Мавродиев 18 юни 2019 22:59 657

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Нормативни уредби
  • Някои определения
  • Критерии за признаване на ДНА
  • Условия за признаване
  • Начини за придобиване
  • Отчитане в зависимост от начина на придобиване
  • Отчитане след първоначално признаване
  • Отчитане на последващи разходи
  • Амортизация и отписване на ДНА
  • Оповестявания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент