Първоначално преминаване към различни счетоводни бази

Първоначално преминаване към различни счетоводни бази
актуално Лектор: Вера Русинова 5 ноември 2019 26:40 163
  • Предимства и възможности
  • Задължително и доброволно преминаване към различни счетоводни бази
  • Трудно или лесно е преминаването към различните счетоводни бази
  • Стъпки за преминаване към към различните счетоводни бази
  • Встъпителен баланс
  • Изготвяне на нова счетоводна политика
  • Корекции в отчитане на активи и пасиви
  • Данъчни ефекти
  • Оповестявания
  • Санкции при неприлагане на МСФО, когато това е задължително

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент