Отчитане на лизинг - МСФО 16/ СС 17

Отчитане на лизинг - МСФО 16/ СС 17
актуално Лектор: Вера Русинова 7 юли 2020 34:46 637
 • Обхват
 • Основна промяна в МСФО 16
 • Основни термини
 • Срок на лизинговия договор
 • Изключение от признаването на лизингов договор
 • Определение за лизинг
 • Критерии за класификация на лизинга
 • Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите
 • Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателите
 • Обратен лизинг
 • Оповестявания
 • ДДС и ЗКПО третиране

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент