Приходи от договори с клиенти - МСФО 15

Приходи от договори с клиенти - МСФО 15
актуално Лектор: Митко Димов 19 май 2020 42:27 230
  • Възникване на МСФО 15
  • Обхват на стандарта
  • Единен модел за признаване на приходи
  • Петстъпков модел за признаване на приходи
  • Разходи по договори с клиенти
  • Преминаване към МСФО 15 – преходни разпоредби
  • Представяне и оповестяване
  • Разлики между МСФО 15 и отменените МСС 11 и МСС 18

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент