Командировки в страната и чужбина

Командировки в страната и чужбина
актуално Лектор: Вера Русинова 1 октомври 2019 33:56 193

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Командировки в страната, Командировки в чужбина и Командировки и изпращане в чужбина в рамките на предоставяне на услуги
 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • Документиране на командировките.
 • Съгласие и несъгласие на командированото лице.
 • Продължителност на командировките.
 • Лимити и разходни норми за командированите лица в страната и чужбина.
 • Разходно-оправдателни документи към командировката.
 • Отчитане на командировката от командированото лице.
 • Счетоводно отчитане на командировката – правила и най-чести проблеми.
 • Данък върху дохода и осигуряване на командированите лица при надхвърляне на допустимите разходи за командировка.
 • Особености при командировка в чужбина за срок по-дълъг от 30 дни.
 • Командироване на управители и управителното тяло на предприятието.
 • Командироване на собственици на предприятието.
 • Санкции за некоректно прилагане на законодателството, свързано с отчитане на командировките.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент