Командировки в страната и чужбина

Командировки в страната и чужбина
актуално Лектор: Вера Русинова 1 октомври 2019 33:56 2471

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Командировки в страната, командировки в чужбина и командировки и изпращане в чужбина в рамките на предоставяне на услуги
 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • Документиране на командировките
 • Съгласие и несъгласие на командированото лице
 • Продължителност на командировките
 • Лимити и разходни норми за командированите лица в страната и чужбина
 • Разходооправдателни документи към командировката
 • Отчитане на командировката от командированото лице
 • Счетоводно отчитане на командировката – правила и най-чести проблеми
 • Данък върху дохода и осигуряване на командированите лица при надхвърляне на допустимите разходи за командировка
 • Особености при командировка в чужбина за срок, по-дълъг от 30 дни
 • Командироване на управители и управителното тяло на предприятието
 • Командироване на собственици на предприятието
 • Санкции за некоректно прилагане на законодателството, свързани с отчитане на командировките

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент