Как се глобява служител?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 септември 2019 564 уникалност: 100%

В своето предприятие (и съобразно своите интереси, нужди и цели) работодателят може да определя вътрешните правила за организация на трудовия процес, които са съобразени с нормите по приложимото законодателство. Всички тези правила обикновено се съдържат в Правилника за вътрешния трудов ред. Част от правилата могат да бъдат установени и в други актове, издавани от работодателя – например инструкции, указания и други подобни.

Служителите са длъжни да се съобразяват с установения от своя работодател вътрешен ред.

Работодателят упражнява над служителите си работодателска власт. Тя се изразява в правото му да изисква от тях да спазват неговите правила и, съответно - да ги санкционира, в случай на неизпълнение.

скрито платено съдържание: 104 думи;

 

скрито платено съдържание: 81 думи;