От коя дата започва да тече срокът на предизвестие за напускане, уговорен в дни?

Даниъл Славчев
Директор обработка на заплати в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 ноември 2019 302 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 07.08.2019 г. служител подава 30-дневно предизвестие за напускане до работодателя си. От своя страна, работодателят му предоставя входящ номер с дата 07.08.2019 г.

Въпроси

От коя дата започва да тече срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, когато срокът е уговорен в дни?

Становище

скрито платено съдържание: 70 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 11 думи;