Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

актуална версия версия: 19 януари 2023 1352 уникалност: 91.8%

Фактическа обстановка

През март НАП издава на Дружество акт за дерегистрация по ЗДДС. Актът е отменен след обжалване пред директора на Дирекция „ОДОП“ и Дружеството е регистрирано отново през май, на датата на връчване на решението за отмяна. Данъчните установяват, че Дружеството е издавало фактури с начислен данък през времето, когато е било дерегистрирано, а актът – в процес на обжалване. Според НАП Дружеството неправомерно е начислило ДДС по тези фактури, и отказват данъчен кредит на получателя по тях. Възниква спор дали отмяната на акта за дерегистрация има обратно действие.

Въпроси

Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 488 думи;

Основано на