Как се третира покупката на ново превозно средство от българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, а доставчикът е регистриран за целите на ДДС в страна от ЕС?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 август 2022 1055 уникалност: 83.2%

Фактическа обстановка

Новоучредено българско дружество, което все още не е регистрирано по ЗДДС, но има намерение да го направи, ще извършва куриерски услуги. Във връзка с това на 20.07.2020 г. то закупува 5 нови автомобила „Дачия Логан“ от доставчик, регистриран за целите на ДДС в Румъния. Всеки от автомобилите е на стойност 10 000 евро.

Общата стойност на фактурата, издадена от румънското дружество, е в размер на 50 000 евро без ДДС. Транспортът на автомобилите до България ще бъде извършен от друго българско дружество, чрез специализиран превоз (автовоз), и ще бъде за сметка на получателя. Стойността на фактурата за транспорта е в размер на 2 000 лв. без ДДС.

На 03.08.2020 г. българското дружество се регистрира по ЗДДС и ще ползва данъчен кредит за закупените от него автомобили.

Въпроси

Как се третира придобиването на нов автомобил от българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, а доставчикът е регистриран за целите на ДДС в страна от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 426 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;