Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

актуална версия версия: 1 август 2022 1102 уникалност: 83.3%

Фактическа обстановка

Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, прави поръчка за 10 броя климатици, на стойност 12 000 лв. без ДДС, от дружество, установено в Румъния. Покупната цена на климатиците е 10 000 лв., а стойността на монтажа, който ще се извърши от румънското дружество, е 2 000 лв. Климатиците ще се монтират на територията на българското дружество, което се намира в град Русе.

Въпроси

Как се определя мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик от ЕС, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

Как се начислява ДДС при доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик от ЕС, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

Ще възникне ли задължение за удържане на данък при източника при доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик от ЕС, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 287 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;