Как се отчита транспорт на стоки от България до Германия и обратно?

актуална версия версия: 1 август 2022 1103 уникалност: 80%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки на немско дружество, което има регистрация за целите на ДДС в Германия. Извършва се ВОД. Транспортът на стоките се осъществява от австрийско дружество. В момента на пристигане и разтоварване, немското дружество прави рекламация на стоките и ги връща обратно за България със същото транспортно дружество. Българското дружество трябва да заплати обратния транспорт за рекламираните стоки. Има издадена фактура от австрийското дружество за обратния транспорт – на стойност 500 евро.

Въпроси

Какъв ДДС се начислява във фактура за транспорт на стоки от България до Германия и обратно?

Становище

скрито платено съдържание: 224 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;