Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора с получателя?

актуална версия версия: 6 април 2020 1028 уникалност: 86.3%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

На 04.02.2020 г. договорът с Дружество 2 е прекратен, като към датата на прекратяването му собствеността върху изпратените стоки не е прехвърлена. Дружество 1 не сключва нов договор със заместващото лице – Дружество 3. На 10.04.2020 г. цялата стока, която се намира на територията на Германия, е продадена на Дружество 3.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“, но впоследствие прекратява договора с получателя?

Налице ли е ВОД за дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“ и впоследствие прекратява договора с получателя?

Становище

скрито платено съдържание: 952 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;