Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора между получателя и доставчика на стоките?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 април 2020 1002 уникалност: 92.9%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1000 чифта обувки от Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Обувките пристигат в склада на българското дружество на 10.01.2020 г. На 20.02.2020 г. договорът между двете дружества е прекратен.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“, но впоследствие прекратява договора с доставчика?

Становище

скрито платено съдържание: 869 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;