Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при корекция на ДДС номера на получателя?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 14 април 2020 1199 уникалност: 89.6%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на Дружество 2.

На 20.01.2020 г. Дружество 1 установява, че е посочило грешен идентификационен ДДС номер на Дружество 2. Дружество 1 извършва корекция и посочва правилния ДДС номер на Дружество 2. На 04.03.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 2.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“, но впоследствие коригира ДДС номера на получателя?

Становище

скрито платено съдържание: 996 думи;

Основано на