Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество получава стоки от чуждестранно дружество от ЕС?

актуална версия версия: 30 април 2020 1040 уникалност: 91.5%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1 000 чифта обувки от Германия при режим на складиране на стоки до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на българското дружество. На 20.02.2020 г. собствеността върху половината стоки (500 чифта обувки) е прехвърлена. На 05.03.2020 г. Дружество 1 извършва продажба на 500 чифта обувки на стойност 20 000 лв. без ДДС към друго българско дружество (Дружество 3), регистрирано по ЗДДС в България.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на българско дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“ от чуждестранно дружество от ЕС?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на българско дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“ от чуждестранно дружество от ЕС, но впоследствие прехвърля собствеността върху половината от тях?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на българско дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“ от чуждестранно дружество от ЕС, но впоследствие продава половината от тях на друго българско дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 1017 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;