Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество изпраща стоки към чуждестранно дружество от ЕС?

актуална версия версия: 26 май 2020 1043 уникалност: 88.4%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия при режим на складиране на стоки до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на немското дружество. На 20.02.2020 г. собствеността върху половината стоки (500 чифта обувки) е прехвърлена.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на българско дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“ до чуждестранно дружество от ЕС?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на българско дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“ до чуждестранно дружество от ЕС, след като впоследствие собствеността на част от стоките е прехвърлена?

Становище

скрито платено съдържание: 1041 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;