Как се отчита от получателя режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяната му с друго лице от същата държава?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 април 2020 978 уникалност: 86.7%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, получава 1 000 чифта обувки от Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 евро без ДДС и са изпратени от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. На 10.01.2020 г. обувките пристигат в склада на българското дружество.

На 20.02.2020 г. германското дружество (Дружество 2) сключва договор с друго българско дружество (Дружество 3), регистрирано по ЗДДС в България, което да замести Дружество 1. Дружество 1 дава информация за идентификационния номер по ЗДДС на заместващото го дружество.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра и в Дневника за покупки на дружество, което получава стоки при режим „складиране до поискване“, ако впоследствие получателят е заместен с друг от същата държава?

Становище

скрито платено съдържание: 921 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;