Как се отчита от изпращача режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяна на получателя с друго лице от същата държава?

актуална версия версия: 6 април 2020 990 уникалност: 85.8%

Фактическа обстановка

На 03.01.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 1 000 чифта обувки до Германия – при режим на складиране до поискване. Обувките са на стойност 20 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Обувките пристигат в склада на немското дружество на 10.01.2020 г.

На 20.02.2020 г. Дружество 1 сключва договор с друго дружество (Дружество 3), регистрирано за целите на ДДС в Германия, което да замести Дружество 2. На 04.03.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 3.

Въпроси

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“?

Каква информация трябва да бъде отразена в Регистъра на дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“, но впоследствие заменя получателя с друго лице от същата държава?

Налице ли е ВОД за дружество, което изпраща стоки при режим „складиране до поискване“ и впоследствие заменя получателя с друго лице от същата държава?

Становище

скрито платено съдържание: 1029 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;