Как се отчита кредитно известие за получен аванс?

актуална версия версия: 21 януари 2020 2053 уникалност: 85.3%

Фактическа обстановка

Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен договор за продажба на стоки. В него е предвидено авансово плащане на цялата дължима сума по сделката. Тази сума е платена през септември 2019 г., а стоката се очаква бъде доставена през ноември същата година. Съставена е фактура за авансовото плащане, с дата 09.09.2019 г., на стойност 24 000 лв. с ДДС.

Междувременно на 10.10.2019 г. е сключен анекс, в който страните са се договорили за промяна на количеството на доставената стока. Тъй като количеството по доставката е намалено наполовина, стойността ѝ възлиза на 12 000 лв. с ДДС. За разликата е издадено кредитно известие за 12 000 лв. с ДДС.

Въпроси

Как трябва да се отчете кредитно известие за получен аванс?

Становище

скрито платено съдържание: 232 думи;

Основано на