Как се осчетоводява получено авансово плащане преди регистрация по ЗДДС и извършване на доставката след регистрацията по ЗДДС?

актуална версия версия: 26 февруари 2020 1625 уникалност: 93.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1 произвежда стоки и търгува с тях. На 10.02.2020 г. Дружество 1 получава 50% авансово плащане, на стойност 12 000 лв., за доставка на стоки на Дружество 2. Към тази дата Дружество 1 не е било регистрирано по ЗДДС. Дружество 1 се регистрира по ЗДДС на 15.03.2020 г. Доставката е извършена на 20.04.2020 г. и тогава Дружество 1 издава окончателната фактура към Дружество 2.

Въпроси

Как се оформя фактура за доставка на стоки, ако доставчикът е получил авансово плащане за тях преди регистрацията си по ЗДДС, но е извършил доставката и е получил окончателното плащане след регистрацията си по ЗДДС?

Какъв ДДС се начислява при доставка на стоки, ако доставчикът е получил авансово плащане за тях преди регистрацията си по ЗДДС, но е извършил доставката и е получил окончателното плащане след регистрацията си по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 564 думи;

Основано на