Как се облага краткосрочно отдаване под наем на лице от трета страна?

актуална версия версия: 5 февруари 2020 1106 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем за 25 дни лек автомобил "Форд Фокус" на лице, установено в Северна Македония. Стойността на сделката е 2 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Как се определя мястото на изпълнение на доставка при краткосрочно отдаване под наем на автомобил на лице от трета страна, и от значение ли е обстоятелството къде ще се използва автомобилът?

Има ли основание за начисляване на ДДС от страна на българско дружество при издаване на фактура за краткосрочно отдаване под наем на автомобил на лице от трета страна?

Становище

скрито платено съдържание: 266 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;