Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 23 януари 2023 962 уникалност: 95.5%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва ВОП на техническо оборудване на стойност 120 000 лв. от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Доставката е документирана от Дружество 1 с Протокол за самоначисляване на ДДС.

Възнаграждението на Дружество 2 от Германия е заплатено. След получаване на оборудването обаче, Дружество 1 от България установява, че то не отговаря на изискванията, и го връща обратно в Германия.

При тези обстоятелства, Дружество 2 от Германия дължи на Дружество 1 от България неустойка в размер на 10 000 лв. Дружество 2 от Германия издава кредитно известие, в което посочва със знак минус стойността на цялото върнато оборудване – 120 000 лв. Немското дружество превежда по банков път към българското стойността на оборудването и на неустойката – общо 130 000 лв.

Въпроси

Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

Как се отразява получената неустойка при извършване на корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

Становище

скрито платено съдържание: 198 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;