Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 23 януари 2023 1066 уникалност: 81.8%

Фактическа обстановка

Медицински център, предоставящ услуги по Здравна каса, има доброволна регистрация по ЗДДС в България. През юни 2019 г. центърът закупува медицинска апаратура, която ще се използва за услугите.

Въпроси

Медицинският център ще има ли право на данъчен кредит за медицинската апаратура?

Как трябва да се отрази покупката на медицинска апаратура в Дневника за покупки на медицинския център?

Становище

скрито платено съдържание: 76 думи;

Основано на