Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

140316
версия, консолидирана от Ciela-Norma