Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

28420
версия, консолидирана от Ciela-Norma