Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

101509
версия, консолидирана от Ciela-Norma