Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

110014
версия, консолидирана от Ciela-Norma