Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

28430
версия, консолидирана от Ciela-Norma