Наредба за Възстановяване на ДДС и Акциз на Дипломатически Представителства и техния Персонал

(Наредба № Н-14 от 27 Септември 2006 г. за Възстановяване на Данък върху Добавената Стойност и Акциз на Дипломатически Представителства, Консулства, Представителства на Междуправителствени Организации и Членовете на техния Персонал)

2073
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar